14/05/13  Điểm thi KTĐK  252
Click vào dòng tương ứng để để xem điểm Kết quả KSCL đầu năm học Kết quả KTĐK giữa học kỳ 1 Kết quả KTĐK cuối học kỳ 1 Kết quả KTĐK giữa học kỳ 2 Kết quả KTĐK cuối năm học ...
 11/05/12  Điểm thi KTĐK  248
Click vào dòng tương ứng để để xem điểm Kết quả KTĐK giữa học kỳ 1 Kết quả KTĐK cuối học kỳ 1 Kết quả KTĐK giữa học kỳ 2 Kết quả KTĐK cuối năm học ...
 18/05/11  Điểm thi KTĐK  235
Click vào dòng tương ứng để để xem điểm ...
 22/05/10  Danh hiệu thi đua  262
Click vào dòng tương ứng để xem danh hiệu thi đua ...
 22/05/10  Điểm thi KTĐK  250
Click vào dòng tương ứng để để xem điểm ...