Ngày 6/5/2009, Ban tổ chức cấp quốc gia đã gửi Công văn tới các Sở GD-ĐT để hướng dẫn chi tiết thêm về việc tổ chức kỳ thi cấp quốc gia. Ngoài các điều đã hướng dẫn trong công văn xin lưu ý thêm về hệ thống công nghệ của kỳ thi cấp quốc gia (vòng thi cuối cùng của...
Thứ ngày Sáng Chiều Hai (13/4) - Chào cờ đầu tuần.- Dạy học bình thường - Dạy học bình thường.- Bồi dưỡng HS thi giải toán… Ba (14/4) - Dạy học bình thường- - Dạy học bình thường- Bồi dưỡng HS thi giải toán… Tư ...
Thứ ngày Sáng Chiều Hai (06/4) - Toàn trường nghỉ học (nghỉ bù ngày giỗ Tổ Hùng Vương). - Toàn trường nghỉ học (nghỉ bù ngày giỗ Tổ Hùng Vương). Ba (07/4) - Dạy học bình thường- H.thành thi giải toán cấp trường - Dạy học bình thường- Nộp ...
Thứ ngày Sáng Chiều Hai (30/3) - Chào cờ đầu tuần.- Tổ CM nộp phiếu ĐGGV - Dạy học bình thường- Ba (31/3) - Dạy học bình thường- BGH góp ý giáo án điện tử - Dạy học bình thường- BGH góp ý giáo án điện tử Tư ...
Thứ ngày Sáng Chiều Hai (23/3) - Chào cờ đầu tuần.- Nộp BB, SKKN về PGD - Dạy học bình thường- Hoàn thành TH chất lượng KTĐK Ba (24/3) - Dạy học bình thường- - Dạy học bình thường- Tư (25/3) - Dạy học bình...