22/01/10  Thông tin công khai  352
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Công văn số 03/PGDĐT ngày 05/01/2010 của phòng GDĐT thành phố Đồng Hới về việc hướng dẫn triển khai ...
Ngày 6/5/2009, Ban tổ chức cấp quốc gia đã gửi Công văn tới các Sở GD-ĐT để hướng dẫn chi tiết thêm về việc tổ chức kỳ thi cấp quốc gia. Ngoài các điều đã hướng dẫn trong công văn xin lưu ý thêm về hệ thống công nghệ của kỳ thi cấp quốc gia (vòng thi cuối cùng của...
Thứ ngày Sáng Chiều Hai (13/4) - Chào cờ đầu tuần.- Dạy học bình thường - Dạy học bình thường.- Bồi dưỡng HS thi giải toán… Ba (14/4) - Dạy học bình thường- - Dạy học bình thường- Bồi dưỡng HS thi giải toán… Tư ...
Thứ ngày Sáng Chiều Hai (06/4) - Toàn trường nghỉ học (nghỉ bù ngày giỗ Tổ Hùng Vương). - Toàn trường nghỉ học (nghỉ bù ngày giỗ Tổ Hùng Vương). Ba (07/4) - Dạy học bình thường- H.thành thi giải toán cấp trường - Dạy học bình thường- Nộp ...
Thứ ngày Sáng Chiều Hai (30/3) - Chào cờ đầu tuần.- Tổ CM nộp phiếu ĐGGV - Dạy học bình thường- Ba (31/3) - Dạy học bình thường- BGH góp ý giáo án điện tử - Dạy học bình thường- BGH góp ý giáo án điện tử Tư ...