• Kết quả IOE toàn quốc
    | 243 lượt tải | 1 file đính kèm
    STT ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Số lần thi Trường THCS Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố43 68616972 Trương Thị Kim Ánh 300 18 phút 30 giây 1 Số 1 Đồng Sơn Thành phố Đồng Hới Quảng Bình208 73223978 Phan Cong Thanh 270 11 phút 8 giây 1 Đồng Mĩ Thành phố ...