• TOAN_5_CN_
  | 208 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CẢ NĂMNăm học : 2012 – 2013MÔN TOÁN - LỚP 5Thời gian : 40 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT………………………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị 1Chữ kí của ...
 • LS&ĐL5_CN_
  | 224 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂMNăm học : 2012 – 2013MÔN LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ - LỚP 5Thời gian : 40 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT………………………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị ...
 • TV5_CN_12-
  | 234 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ……………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CẢ NĂMNăm học : 2012 – 2013MÔN TV (VIẾT) - LỚP 5Thời gian : 40 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT………………………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị 1Chữ ...
 • Đề thi HSG Toán lớp 5 HG-12-13
  | 253 lượt tải | 1 file đính kèm
  Trường TH Lê Thị Hồng Gấm ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LẦN II MÔN TOÁN – LỚP 5 Thời gian làm bài: 60 phútBài 1: (2 điểm)a. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,7m, ...
 • TV 5 - GKII - 12-13 -HG
  | 243 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ……………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ IINăm học : 2012 – 2013MÔN TV (ĐỌC)- LỚP 5Thời gian : 30 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT………………………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị ...
 • Toán 5 - GKII - 12-13 -HG
  | 232 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ IINăm học : 2012 – 2013MÔN TOÁN - LỚP 5Thời gian : 40 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT………………………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị 1Chữ kí ...
 • CKI -LS&ĐL5 - 2012-2013H
  | 202 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ INăm học : 2012 – 2013MÔN LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ - LỚP 5Thời gian : 40 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT………………………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị ...
 • CKI -TV 5 - 2012-2013H
  | 251 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ……………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ INăm học : 2012 – 2013MÔN TV (ĐỌC) - LỚP 5Thời gian : 30 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT………………………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị ...
 • CKI TOÁN 5 - 2012-2013H
  | 218 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ INăm học : 2012 – 2013MÔN TOÁN - LỚP 5Thời gian : 40 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT………………………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị 1Chữ kí ...
 • KTĐK GKI - TV 5 -1213 -HG
  | 262 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ……………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ INăm học : 2012 – 2013MÔN TV (ĐỌC)- LỚP 5Thời gian : 30 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT……………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị 1Chữ kí ...
 • KTĐK GKI - TOÁN 5 -1213 -HG
  | 220 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ INăm học : 2012 – 2013MÔN TOÁN - LỚP 5Thời gian : 40 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT……………………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị 1Chữ kí ...
 • Khảo sát CLĐN - TV5 - 2012 - 2013
  | 207 lượt tải | 1 file đính kèm
  Trường TH Lê Thị Hồng GấmTên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : …………ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN : TIẾNG VIỆT - LỚP 5 Thời gian : 60 phút Điểm:Chữ ký giám thị:Chữ ký giám ...