• KTGK2-K3-T (2011-2012
  | 226 lượt tải | 1 file đính kèm
  Học sinh : …………………………...Lớp …………Trường TH LAM SƠNSỐ BÁO DANHKTĐK-GK2/ NĂM HỌC 2011- 2012MÔN: TOÁN - LỚP 3ĐIỂMGiám thịGiám khảoSỐ MẬT MÃSỐ THỨ TỰPHẦN I: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)Câu ...
 • KT GKI -Toán lớp 3 (2011-2012
  | 231 lượt tải | 1 file đính kèm
  HỌ VÀ TÊN: …………………………………………………………HỌC SINH LỚP: …………………………………………………TRƯỜNG: ………………………………………………………………SỐBÁODANHKTĐK – GIỮA KỲ I (2011– 2012)MÔN: TOÁN– LỚP 3THỜI GIAN : 40 PHÚT GIÁM THỊSỐ MẬT MÃSỐ THỨ TỰ( ĐIỂMGIÁM KHẢOSỐ MẬT MÃSỐ THỨ ...
 • KT GKI -TV lớp 3 (2011-2012
  | 233 lượt tải | 1 file đính kèm
  HỌ VÀ TÊN: …………………………………………………………HỌC SINH LỚP: …………………………………………………TRƯỜNG: ………………………………………………………………SỐBÁODANHKTĐK – GIỮA KỲ I (2011– 2012)MÔN: TIẾNG VIỆT– LỚP 3KIỂM TRA ĐỌC (đọc tiếng)GIÁM THỊSỐ MẬT MÃSỐ THỨ TỰ( ĐIỂMGIÁM KHẢOSỐ MẬT MÃSỐ ...
 • KTGK2-TOÁN 3(2009-201
  | 225 lượt tải | 1 file đính kèm
  ĐỀ TOÁN GIỮA HK2 – KHỐI 3 – NĂM HỌC 2009 – 2010Câu 1. Đặt tính rồi tính: 821 x 4 6924 + 1536 2156 : 7 8493 – 3367…………. ……………. …………. …………………………. …………… …………. …………………………. ……………. …………. …………………………. ……………. …………. ………………Câu ...
 • Đề thi HSG môn Toán lớp 3
  | 218 lượt tải | 1 file đính kèm
  10 Đề Thi Toán lớp 3 - dành cho học sinh giỏi( Mỗi đề làm trong 60 phút)Đề 1 I/ Trắc nghiệm : Ghi lại chữ đặt trước kết quả đúng:1.Số lớn nhất có 3 chữ số là :a. 989 b. 100 c. 999 d. 899 2.Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 10 phút đến 8 giờ 30 ...