• kiem tra toan lop 1
    | 240 lượt tải | 1 file đính kèm
    Toán lớp 1Tuần 9Câu 1: Tính 5 + 0 = 1 + 3 + 1 = 0 + 4 = 2 + 2 + 1 = Câu 2: Điền dấu < , > , = vào chỗ chấm. 3 + 2 .... 5 2 + 3 ... 3 + 2 4 ... 2 + 3 ...
  • KTGK2-TOÁN 1 (2009-2010
    | 232 lượt tải | 1 file đính kèm
    ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2 – KHỐI 1 – NĂM HỌC 2009 – 2010 Môn : ToanBài 2 : viết các số sau (1 điểm ) Mười chin :……..Bốn mươi : ……… Tám mươi : ……….Mười sáu : ……Bài 2: Viết số : (1 điểm)Số liền sau của 18 là: ...