• TOAN_5_CN_
  | 161 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CẢ NĂMNăm học : 2012 – 2013MÔN TOÁN - LỚP 5Thời gian : 40 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT………………………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị 1Chữ kí của ...
 • LS&ĐL5_CN_
  | 176 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂMNăm học : 2012 – 2013MÔN LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ - LỚP 5Thời gian : 40 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT………………………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị ...
 • TV5_CN_12-
  | 184 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ……………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CẢ NĂMNăm học : 2012 – 2013MÔN TV (VIẾT) - LỚP 5Thời gian : 40 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT………………………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị 1Chữ ...
 • Đề thi HSG Toán lớp 5 HG-12-13
  | 205 lượt tải | 1 file đính kèm
  Trường TH Lê Thị Hồng Gấm ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LẦN II MÔN TOÁN – LỚP 5 Thời gian làm bài: 60 phútBài 1: (2 điểm)a. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,7m, ...
 • TV 5 - GKII - 12-13 -HG
  | 195 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ……………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ IINăm học : 2012 – 2013MÔN TV (ĐỌC)- LỚP 5Thời gian : 30 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT………………………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị ...
 • Toán 5 - GKII - 12-13 -HG
  | 185 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ IINăm học : 2012 – 2013MÔN TOÁN - LỚP 5Thời gian : 40 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT………………………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị 1Chữ kí ...
 • kiem tra toan lop 1
  | 186 lượt tải | 1 file đính kèm
  Toán lớp 1Tuần 9Câu 1: Tính 5 + 0 = 1 + 3 + 1 = 0 + 4 = 2 + 2 + 1 = Câu 2: Điền dấu < , > , = vào chỗ chấm. 3 + 2 .... 5 2 + 3 ... 3 + 2 4 ... 2 + 3 ...
 • CKI -LS&ĐL5 - 2012-2013H
  | 164 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ INăm học : 2012 – 2013MÔN LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ - LỚP 5Thời gian : 40 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT………………………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị ...
 • CKI -TV 5 - 2012-2013H
  | 201 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ……………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ INăm học : 2012 – 2013MÔN TV (ĐỌC) - LỚP 5Thời gian : 30 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT………………………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị ...
 • CKI TOÁN 5 - 2012-2013H
  | 177 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ INăm học : 2012 – 2013MÔN TOÁN - LỚP 5Thời gian : 40 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT………………………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị 1Chữ kí ...
 • KTĐK GKI - TV 5 -1213 -HG
  | 205 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ……………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ INăm học : 2012 – 2013MÔN TV (ĐỌC)- LỚP 5Thời gian : 30 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT……………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị 1Chữ kí ...
 • KTĐK GKI - TOÁN 5 -1213 -HG
  | 178 lượt tải | 1 file đính kèm
  Họ tên : ………………Lớp: ….Trường:……………Số BD:……Phòng ……..KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ INăm học : 2012 – 2013MÔN TOÁN - LỚP 5Thời gian : 40 phútGT1 KÍSỐ MẬT MÃGT2 KÍSỐ TT……………………………………………………………………………………………………………Điểm:Chữ kí của giám thị 1Chữ kí ...