• sáng kiến kinh nghiệm 2010
    | 248 lượt tải | 1 file đính kèm
    Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy chiều dài cạnh đáy nhân với chiều cao tương ứng ( cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.
  • Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5
    | 243 lượt tải | 1 file đính kèm