• GA_THỂ DỤC_LỚP 3
    | 242 lượt tải | 1 file đính kèm
    TUẦN 1Tiết 1: Ngày dạy: 3C: 17/8/2010 3A: 18/8/2010GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI: “NHANH LÊN BẠN ƠI”I/ MỤC TIÊU: 1.KT: Giới thiệu chương trình TD lớp 3, một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện, biên chế tổ chọn cán sự bộ ...
  • GA_THỂ DỤC_LỚP 1
    | 234 lượt tải | 1 file đính kèm
    TUẦN 1Tiết 1: Ngày dạy: 1C: 17/8/2010 1A: 20/8/2010 TỔ CHỨC LỚP TRÒ CHƠII/ MỤC TIÊU: 1.KT: Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tập luyện theo tổ, chọn cán sự bộ môn. Chơi trò chơi:“Diệt các con vật có hại”. 2.KN: Yêu cầu học sinh ...