• Giải nghĩa thành ngữ Việt Nam
  | 224 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bài soạn Tiếng Việt câu lạc bộ 4+5Giải nghĩa: Thành ngữ - Tục ngữ Việt Nam1/ Anh em như thể tay chân: Anh ( chị ) em trong một gia đình được ví như tay với chân thuộc cùng một cơ thể con người. ý nói anh ( chị ) và em có quan hệ gắn bó mật thiết, ...
 • TOÁN LỚP 5
  | 195 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KỈ NIỆM VỀ CÔ GIÁO
  | 192 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIÁO ÁN TOÁN TIỂU HỌC TOÀN CẤP
  | 195 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN :1 Tên Bài Dạy : TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN Ngày Dạy : 5-9-2006I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Nhận biết được những việc thường phải làm trong các tiết học toán. ...
 • Kỹ thuật 5: Tuần 1 đến tuần 7
  | 172 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần:1 Môn: kĩ thuật (Tiết: 1 )ĐÍNH KHUY HAI LỖI. MỤC TIÊU:HS cần phải:- Biết cách đính khuy hai lỗ.- Đính được khuy hai lỗ đúng qui trình, đúng kĩ thuật.- Rèn luyện tính cẩn thận.II. ĐỒ DÙNG DẠY ...
 • Lịch sử 5: Tuần 1 đến tuần 7
  | 223 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tiết 1 : : “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI”- Trương ĐịnhI. Mục tiêu: Sau bài học, HS nắm được:- Trương Định là 1 trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhdân Nam Kì.- Ông là người có lòng yêu nước sâu ...
 • Địa lý 5: Tuần 1 đến tuần 7
  | 187 lượt tải | 1 file đính kèm
  Kế hoạch dạy học(((( Tuần : 1 Môn: địa lí (Tiết: ) Bài 1: việt nam - đất nước chúng taI. MỤC TIÊU:Sau bài học, HS có thể:- Chỉ được vị trí địa lí và giới hạn của nước Việt ...
 • Đạo đức 5: Tuần 1 đến tuần 7
  | 202 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần: …………… ĐẠO ĐỨC Tiết:……….. Bài 1: EM LÀ HỌC SINH LỚP 5 I. MỤC TIÊU:* Kiến thức: HS biết vị thế của HS lớp 5 so với các lớp dưới.* Kĩ năng: Rèn luyện hạnh kiểm phấn đấu học tập chăm chỉ để xứng đáng là HS lớp 5.* ...
 • Khoa học 5: Tiết 1 đến tiết 14
  | 220 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần: 1 Thứ ngày tháng năm 200Môn: khoa học (Tiết: )Bài 1: sự sinh sảnI. MỤC TIÊU:Giúp HS:- Nhận ra mọi trẻ em đều do bố mẹ sinh ra, con cái có những đặc điểm ...
 • Tiếng Việt 5: Tuần 1 đến tuần 7
  | 241 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần1 TẬP ĐỌC THƯ GỬI CÁC HỌC SINH 1. Mục tiêu nhiệm vụ - 1/ Đọc trôi chảy bức thư-Đọc đúng các từ ngữ câu đoạn bài. - Biết ...
 • Toán 5: tiết 1 đến 35
  | 218 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần: Môn: toán (Tiết: 1 )ôn tập : kháI niệm về phân sốI. MỤC TIÊU:Giúp HS:* Kiến thức:- Củng cố khái niệm ban đầu về phân số; đọc, viết phân số.- Ôn tập cách viết thương, viết số tự ...
 • Giáo án lớp 5 tuần 2
  | 230 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 2Ngày soạn: Ngày 9 tháng 9 năm 2006Ngày dạy: Thứ hai, ngày 11 tháng 9 năm 2006 Tập đọc NGHÌN NĂM VĂN HIẾNI.Mục đích yêu cầu: -Luyện đọc:+ Đọc đúng một văn bản khoa học thường thức có bảng thống kê.-Hiểu được:+Nghĩa các từ: văn hiến, văn miếu, ...