• Giáo án Toán 4: Tuần 21
  | 238 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 21ToánTiết 101: RÚT GỌN PHÂN SỐA.Mục tiêu: Giúp HS : - Bước đầu nhận biết về rút gọn phân số và phân số tối giản.- Biết cách rút gọn phân số( trong một số trường hợp đơn giản)B.Đồ dùng dạy học: - Thước mét, bảng phụ chép kết ...
 • Giáo án Toán 4: Tuần 20
  | 238 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 20Thứ ngày tháng năm 2008ToánTiết 96: PHÂN SỐA.Mục tiêu: Giúp HS :- Bước đầu nhận biết về phân số, về tử số và mẫu số.- Biết đọc, viết phân số.B.Đồ dùng dạy học:- Các mô hình trong bộ đồ dùng toán 4C.Các hoạt động dạy học Hoạt ...
 • Giáo án Toán 4: Tuần 19
  | 258 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 19Thứ hai ngày tháng năm 2008ToánTiết 91: KI- LÔ- MÉT VUÔNGA.Mục tiêu: Giúp HS :- Hình thành biểu tượng về đơn vị đo diện tích ki-lô-mét vuông.- Biết đọc đúng, viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị đo ki-lô-mét vuông; biết 1km2 = 1 000 ...
 • Giáo án Toán 4: Tuần 33-35
  | 232 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 33 Thứ ngày tháng năm 2008Tiết 161: ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ ( tiếp )A . MỤC TIÊU: Giúp HS :- Củng cố kĩ năng thực hiện các phép nhân và phép chia phân sốB. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:Hoạt động của thầyHoạt ...
 • Giáo án Toán 4: Tuần 30-32
  | 222 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 30Tiết 146 LUYỆN TẬP CHUNGA. Mục tiêu :- Giúp học sinh ôn tập củng cố hoặc tự kiểm tra về :- Khái niệm ban đầu về phân số, tìm phân số của một sốGiải bài toán có liên quan đến tìm một trong 2 số biết tổng ( hoặc hiệu ) và tỉ số của 2 số đó- ...
 • Giáo án Toán 4: Tuần 26-29
  | 267 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 26 Thứ ngày tháng năm 2008ToánTiết 126: Phép chia phân sốA. Mục tiêu: Giúp HS :- Biết thực hiện phép chia phân số( Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược) B. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ vẽ sẵn ...
 • Giáo án Toán 4: Tuần 24-25
  | 246 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 24Thứ ngày tháng năm 2008ToánTiết 116: Luyện tậpA.Mục tiêu: Giúp HS rèn kỹ năng :- Cộng phân số.- Trình bày lời giải bài toánB.Đồ dùng dạy học: - Thước métC.Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy ...
 • Giáo án Toán 4: Tuần 22-23
  | 246 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 22Thứ ngày tháng năm 2008ToánTiết 106: LUYỆN TẬP CHUNGA.Mục tiêu: Giúp HS : - Củng cố khái niệm ban đầu về phân số, rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số(chủ yếu là hai phân số)B.Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ chép bài tập ...
 • Tiếng Việt 4 - Tuần 2
  | 247 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 2Thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2006Tập đọc: DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU (tiếp theo)I- Mục đích, yêu cầu 1.Đọc lưu loát toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng, thể hiện nhữ điệu phù hợpvới cảnh tượng, lời nói, suy nghĩ của nhân vật. 2. Hiểu bài: Ca ngợi Dế ...
 • Tiếng Việt 4 - Tuần 1
  | 241 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tuần 1Thứ hai ngày 4 tháng 9 năm 2006Tập đọc: DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾUA- Mục đích yêu cầu: 1- Đọc lưu loát toàn bài: Đọc đúng các từ và câu, tiếng khó. Giọng đọc phù hợp với câu chuyện 2- Hiểu các từ ngữ trong bài. ý nghĩa chuyện: “Ca ngợi dế mèn ...
 • Tập làm văn lớp 4
  | 228 lượt tải | 1 file đính kèm
  TUẦN 5 : ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN.I . MỤC TIÊU: QUA BÀI HỌC GIÚP HỌC SINH: - HIỂU THẾ NÀO LÀ ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN. - VIẾT ĐƯỢC NHỮNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN : LỜI KỂ HẤP DẪN, SINH ĐỘNG PHÙ HỢP VỚI CỐT TRUYỆN VÀ NHÂN VẬT.II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : ...