• Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2011-2
  | 270 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu hợp đồng làm việc
  | 254 lượt tải | 1 file đính kèm
  Mẫu số 1(Ban hành kèm theo Thông tư số 10 /2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ).Tên đơn vị ...CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc...... ngày......... tháng......... năm.....Hợp đồng làm việc lần đầuCăn cứ Nghị ...
 • Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh
  | 265 lượt tải | 1 file đính kèm
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYTHà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2011 THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh ...
 • Kết quả KTĐK giữa HK 1
  | 245 lượt tải | 1 file đính kèm
  Trường Tiểu học Quang Phú TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012 Khối Lớp TSHS Toán Tiếng Việt Sĩ số Dự ...
 • Mẫu tổng hợp phụ cấp thâm niên
  | 261 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD-ĐT ĐỒNG HỚITRƯỜNG TH QUANG PHÚ Biểu số 03/NSĐP-12BẢNG TỔNG HỢP CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN THEO QĐ SỐ 54/2011/NĐ-CP NGÀY 04/07/2011 CỦA CHÍNH PHỦNăm: 2011Huyện, thành phố: Đồng HớiSTTNội dungBiên chế được cấp có thẩm ...
 • Mẫu kê khai phụ cấp thâm niên
  | 252 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD-ĐT ĐỒNG HỚITRƯỜNG TH QUANG PHÚCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN KÊ KHAI HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀHọ và tên : ………………………………………………………………………………………..………………………….Ngày tháng năm sinh : ...
 • Chỉ thị Nhiệm vụ năm học 2011-2012
  | 262 lượt tải | 1 file đính kèm
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO____________Số: 3398 /CT-BGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________ Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2011CHỈ THỊvề nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm ...
 • Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non
  | 222 lượt tải | 1 file đính kèm
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc–––––––––––––––––––––––QUY ĐỊNHChuẩn hiệu trưởng trường mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011 /TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo ...