• Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2011-2
  | 221 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu hợp đồng làm việc
  | 206 lượt tải | 1 file đính kèm
  Mẫu số 1(Ban hành kèm theo Thông tư số 10 /2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ).Tên đơn vị ...CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc...... ngày......... tháng......... năm.....Hợp đồng làm việc lần đầuCăn cứ Nghị ...
 • Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh
  | 217 lượt tải | 1 file đính kèm
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYTHà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2011 THÔNG TƯ LIÊN TỊCHHướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh ...
 • Chuyên đề: Giáo dục kỹ năng sống
  | 198 lượt tải | 1 file đính kèm
  07/11/2012CHUYÊN ĐỀTĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌCNĂM HỌC 2011-2012PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỚI07/11/2012I. MỤC ĐÍCH- Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đồng thời có sự thống nhất ...
 • Kết quả KTĐK giữa HK 1 năm học 2011-2012
  | 210 lượt tải | 1 file đính kèm
  Trường Tiểu học Quang Phú TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012 Khối Lớp TSHS Toán Tiếng Việt Sĩ số Dự ...
 • Kết quả KTĐK giữa HK 1
  | 200 lượt tải | 1 file đính kèm
  Trường Tiểu học Quang Phú TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG KTĐK GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012 Khối Lớp TSHS Toán Tiếng Việt Sĩ số Dự ...
 • Mẫu tổng hợp phụ cấp thâm niên
  | 220 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD-ĐT ĐỒNG HỚITRƯỜNG TH QUANG PHÚ Biểu số 03/NSĐP-12BẢNG TỔNG HỢP CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN THEO QĐ SỐ 54/2011/NĐ-CP NGÀY 04/07/2011 CỦA CHÍNH PHỦNăm: 2011Huyện, thành phố: Đồng HớiSTTNội dungBiên chế được cấp có thẩm ...
 • Mẫu kê khai phụ cấp thâm niên
  | 208 lượt tải | 1 file đính kèm
  PHÒNG GD-ĐT ĐỒNG HỚITRƯỜNG TH QUANG PHÚCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN KÊ KHAI HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀHọ và tên : ………………………………………………………………………………………..………………………….Ngày tháng năm sinh : ...
 • Chỉ thị Nhiệm vụ năm học 2011-2012
  | 212 lượt tải | 1 file đính kèm
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO____________Số: 3398 /CT-BGDĐTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________ Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2011CHỈ THỊvề nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm ...